Privatisering is het terugbrengen van het directe belang van de overheid bij de productie.

Voorbeeld van privatisering is het verminderen door de overheid van haar aandelenbezit in onder meer KPN¸ Postbank en DSM.

Privatisering gebeurt mede om de vrije markt 'meer ruimte' te geven. Hierdoor zou de productiegroei worden bevorderd.