De primaire sector omvat de agrarische sector¸ de bosbouw en de visserij.

Op grond van het soort product dat wordt voortgebracht¸ kunnen economische activiteiten worden verdeeld in verschillende sectoren.

De primaire sector vormt samen met de secundaire en de tertiaire sector de marktsector.

De marktsector brengt in hoofdzaak individuele goederen voort. In deze sector is het prijsmechanisme (marktmechanisme) richtinggevend voor de hoeveelheid en kwaliteit van de goederen die worden aangeboden.