De primaire inkomensverdeling beziet de verdeling van de inkomens over de inkomenstrekkers (de gezinnen) voordat rekening is gehouden met belastingen en sociale premies.

Door loon- en inkomstenbelasting¸ sociale premies¸ allerlei heffingen¸ inkomensoverdrachten en de subsidiëring van bepaalde goederen en diensten corrigeert de overheid de primaire inkomensverdeling en ontstaan een secundaire inkomensverdeling en zelfs een tertiaire inkomensverdeling.