Het primair inkomen is de beloning voor het terbeschikkingstellen van de productiefactoren.

In bedrijven en bij de overheid kunnen mensen hun inkomen verdienen. Een inkomen verdient men in dienst van een ander als werknemer of als zelfstandig beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld boeren¸ winkeliers¸ artsen¸ notarissen advocaten en makelaars).

Behalve het inkomen uit arbeid (loon) behoren ook inkomen uit kapitaal (interest¸ huur en pacht) en winst tot het primaire inkomen.