Prijszetting houdt in dat de aanbieder binnen bepaalde grenzen zelf bepaalt tegen welke prijs zijn product wordt verkocht.

Prijszetting is een verschijnsel dat zich voordoet op niet-perfect werkende markten.

Wanneer het aantal aanbieders van een bepaald product beperkt is¸ kan iedere individuele aanbieder zijn eigen marktpositie beïnvloeden. Deze invloed is het grootst wanneer slechts één aanbieder de gehele markt verzorgt. We spreken dan van monopolie.

Wanneer er slechts enkele aanbieders zijn¸ spreken we van een oligopolie.

In feite is ook bij heterogene goederen sprake van een beperkt aantal aanbieders¸ zodat er ook bij de marktvorm monopolistische concurrentie sprake is van prijszetting.