Prijsstarheid houdt in dat ondanks kleine veranderingen in de productiekosten de verkoopprijzen niet veranderen.

Prijsstarheid kan zich voordoen op oligopolistische markten. De aanbieders weten dat hun gedrag leidt tot reacties van de andere aanbieders. Het doorvoeren van prijsverlagingen leidt dan onvermijdelijk tot prijsverlagingen bij de concurrent. Hierdoor blijven de onderlinge prijsverschillen in stand¸ maar hebben alle partijen wel de winstmarges zien krimpen.

Mede door dit gedrag zijn de prijzen van personenauto's (op korte termijn) betrekkelijk stabiel¸ terwijl de grondstoffen op de wereldmarkt aan prijsschommelingen onderhevig zijn.