Een prijskartel is een afspraak tussen ondernemingen om vaste verkoopprijzen te hanteren.

Een voorbeeld van een prijskartel is de afspraak tussen uitgevers en boekhandelaren om boeken overal tegen dezelfde prijs te verkopen.