Met behulp van prijsindexcijfers laten we zien met welk percentage de prijs van een bepaald goed in de loop van een periode verandert.

Bij het werken met indexcijfers worden de gegevens in de basisperiode¸ het basisjaar¸ gelijk gesteld aan 100. De waarden in de andere perioden worden vervolgens op 100 herleid. Door het indexcijfer in de beschouwde periode te verminderen met 100 vinden we de procentuele verandering.

Voorbeeld

Gegeven zijn de volgende prijsindexcijfers van product A.

1950 1960 1970 1980 1990 1998 50 100 150 200 250 300

Uit deze cijfers volgt dat in de periode 1960-1998 de prijs van goed A gestegen is met:

((300 - 100) / 100) x 100% = 200%

In de periode 1990-1998 is de prijs van goed A gestegen met: 50/250 x 100% = 20%.