De prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid geeft de mate weer waarin de gevraagde hoeveelheid reageert op een prijsverandering.

Voor het berekenen van de prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid kunnen we twee verschillende wegen bewandelen:

We gebruiken de formule:

Ev = (procentuele hoeveelheidsverandering)/(procentuele prijsverandering).

Voorbeeld

Ten gevolge van een prijsverandering van € 3 naar € 4 daalt de gevraagde hoeveelheid van een goed van 4 000 stuks naar 3 000 stuks.

De procentuele prijsverandering is: 33¸3%.

De procentuele hoeveelheidsverandering is: -25%.

Ev = -25%/33¸3% = - 0¸75.

We gebruiken de formule:

Ev = dq/dp x p1/q1

Voorbeeld

Gegeven is de vraagvergelijking qv = -0¸5p + 300. (qv in stuks en p in guldens per stuk.) Bij een prijs van € 400 is de prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid:

Ev = dq/dp x p1/q1 = -0¸5 x 400/100 = -2.

De wijze waarop de gevraagde hoeveelheid reageert op de prijsverandering is niet alleen van belang voor de afzet¸ maar nog meer voor de omzet in het desbetreffende artikel. Als we kijken naar de omzetveranderingen die door de prijsveranderingen worden veroorzaakt¸ onderscheiden we goederen met een: