Prijsdiscriminatie is het berekenen van verschillende prijzen voor hetzelfde product aan verschillende afnemers.

Een voorbeeld van prijsdiscriminatie vinden we bij de tariefzetting van het openbaar vervoer. Zo kent de Nederlandse Spoorwegen onder meer jaarkaarten¸ kortingskaarten¸ railrunner¸ tienertoer en de 60+seniorenkaart. Dit zijn mogelijkheden om tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van de diensten van de spoorwegen. Met behulp van 'legitimatiebewijzen' wordt onderscheid gemaakt tussen de deelmarkten en wordt voorkomen dat mensen die gebruik maken van een kortingsregeling deze korting 'doorverkopen' aan een 'normale' reiziger.

Prijsdiscriminatie wordt toegepast om de winsten te vergroten. Voor het succesvol toepassen van prijsdiscriminatie zijn gescheiden deelmarkten noodzakelijk. Op de deelmarkt die relatief het minst prijsgevoelig is¸ dit blijkt uit de prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid¸ zal de hoogste prijs worden berekend.