Prijsdifferentiatie is het berekenen van verschillende prijzen voor hetzelfde product op grond van kostenverschillen.

Voorbeelden van prijsdifferentiatie zijn het verlenen van hoeveelheidskortingen: bij afname van een grote hoeveelheid ineens wordt een korting verleend¸ en de dalurentarieven in het telefoonverkeer.