Prijsconcurrentie betekent dat een onderneming door prijsverlagingen probeert haar marktaandeel te vergroten.

Om het eigen marktaandeel te beschermen zullen op oligopolistische markten de concurrenten hun prijzen óók verlagen. Op langere termijn kan dit ertoe leiden dat de prijzen zich rond de productiekosten bewegen.

Soms kan tussen oligopolisten een moordende concurrentie (cutthroat competition) ontstaan¸ waarbij het de bedoeling is door sterke prijsverlagingen de concurrent van de markt te verdrijven.