Prijscompensatie houdt in dat de lonen meestijgen met de stijging van de kosten van levensonderhoud.

Bij een stijging van de lonen daalt het reëel inkomen van de werknemer. Om die inkomensachteruitgang te vermijden¸ is in de meeste CAO's de afspraak opgenomen dat de lonen tweemaal per jaar automatisch zullen worden verhoogd met de stijging van de kosten van levensonderhoud in het afgelopen halfjaar. Maatstaf voor de stijging van de kosten van levensonderhoud is de consumentenprijsindex die door het CBS wordt opgesteld.