Een pressiegroep is een aantal mensen dat een bepaald belang heeft en dit belang op een andere manier dan via het prijsmechanisme probeert te bewerkstelligen.

Vaak proberen pressiegroepen de overheid ervan te overtuigen dat maatregelen moeten worden genomen voor het bereiken van hun specifieke doel. Een voorbeeld van een dergelijke actie is de roep om het ondertunnelen van het groene hart van Zuid-Holland ten behoeve van de hogesnelheidslijn.