De personele inkomensverdeling is de verdeling van het nationaal inkomen over de individuele inkomenstrekkers (over de gezinnen).

De personele inkomensverdeling wordt vaak zichtbaar gemaakt met behulp van een Lorenzcurve.

Bij het beoordelen van de personele inkomensverdeling moeten we onderscheid maken tussen:
Een Lorenzcurve