De Europese Centrale Bank (ECB) biedt de banken in de eurozone enkele mogelijkheden om tijdelijke liquiditeitstekorten bij haar af te dekken. Omdat deze kredietmogelijkheden altijd beschikbaar zijn¸ spreken we van permanente faciliteiten.

Tot de permanente faciliteiten behoort de marginale beleningsfaciliteit of 'Lombard'-faciliteit.