We spreken van perfect werkende markten wanneer noch de individuele vrager noch de individuele aanbieder invloed heeft op de prijs die tot stand komt.

Op perfect werkende markten hebben we te maken met: