De passiva bestaan uit de schulden en het eigen vermogen van een bedrijf.

Het eigen vermogen vinden we door de totale waarde van de activa te verminderen met de schulden.

Voorbeelden van schulden zijn hypothecaire leningen¸ obligatieleningen en schulden aan crediteuren.


Een balans