Een passieve betalingsbalans is een betalingsbalans die een tekort vertoont.

We moeten onderscheid maken tussen een tekort op de gehele betalingsbalans en een tekort op de lopende rekening.

Een tekort op de gehele betalingsbalans betekent per saldo een afvloeiing (vermindering) van de officiële reserves. Een tekort op de lopende rekening kan worden gecompenseerd door overschotten op de andere deelrekeningen van de betalingsbalans¸ waaronder de financiële rekening.