Passende arbeid is een begrip dat wordt gebruikt om aan te geven op welke vacatures een werkloze moet solliciteren als voorwaarde om zijn werkloosheidsuitkering te kunnen behouden.

Een van de voorwaarden om een werkloosheidsuitkering te kunnen behouden¸ is dat er actief naar werk gezocht moet worden. Zal dan een werkloze leraar aardrijkskunde moeten solliciteren naar de baan van reisbegeleider? En een dergelijke functie moeten accepteren? En moet hij dat ook als zijn salaris hierdoor 20% daalt?

Hoe ruimer het begrip 'passende arbeid' wordt uitgelegd¸ des te eerder wordt men niet meer aangemerkt als werkloze en des te sneller daalt de geregistreerde werkloosheid.