De particuliere sector of marktsector omvat alle huishoudingen die hun producten tegen een ten minste kostendekkende prijs proberen te verkopen.

De bedrijven in de marktsector leveren in hoofdzaak individuele goederen. Het marktmechanisme¸ ook wel prijsmechanisme genoemd¸ is richtinggevend voor de hoeveelheid en kwaliteit van de goederen die worden aangeboden.

Op grond van het soort product dat de bedrijven aanbieden¸ kunnen we de marktsector verdelen in:

Verder kennen we ook de quartaire sector: de niet-commerciële dienstverlening.


Verschillende economische sectoren