De participatiegraad of het deelnemingspercentage is de beroepsbevolking in procenten van de beroepsgeschikte bevolking.

De participatiegraad geeft dus weer welk deel van de beroepsgeschikte bevolking (van 15 jaar tot en met 64 jaar) zich op de arbeidsmarkt aanbiedt.

Het begrip participatiegraad wordt ook gebruikt om van verschillende leefsituaties aan te geven in welke mate men aan het arbeidsproces deelneemt (de figuur geeft hiervan een indruk).


Arbeidsparticipatie en leefsituatie