Een pariteitswijziging is een herziening van de spilkoers.

Dergelijke herzieningen zijn noodzakelijk in geval van fundamentele verstoringen van het handelsverkeer tussen de landen die deelnemen aan een stelsel van vaste wisselkoersen.