Parallellisatie is het verschijnsel dat een bedrijf producten uit andere bedrijfskolommen die in hetzelfde stadium van verwerking verkeren¸ in zijn assortiment opneemt.

Een voorbeeld van parallellisatie is een kledingwinkel die ook schoenen gaat verkopen. Ook warenhuizen en supermarkten zijn voorbeelden van geparallelliseerde bedrijven.

Door parallellisatie wordt de bedrijfskolom breder. De producent haalt nu zijn inkomen uit meer goederen. Hij spreidt zijn risico's. Het voordeel van specialisatie gaat echter verloren.

Gaat de parallellisatie erg ver¸ dan spreken we van branchevervaging. Een broodbakker die ook gebakjes gaat bakken¸ blijft min of meer bij zijn vak¸ maar een fotozaak die ook video's gaat verhuren¸ doet aan branchevervaging.


Parallellisatie