Pacht is de prijs die moet worden betaald voor het gebruik van de grond van een ander.

In de economie is het gebruikelijk de (toegerekende) beloning van de productiefactor natuur pacht te noemen.

De prijs voor het gebruik van de productiefactor natuur is afhankelijk van het gebruik dat ervan wordt gemaakt: