Productie of produceren is het combineren van productiemiddelen met het doel waarde toe te voegen.

Met de term 'productie' geven we ook vaak de productieomvang of productiegrootte aan.

Door productie worden goederen geschikter gemaakt voor de consumptie.

De waarde van de productie bepalen we door de toegevoegde waarde vast te stellen. Dit gebeurt met behulp van de berekening:

toegevoegde waarde = omzet - onderlinge leveringen

Voorbeeld

Van een bedrijf zijn de volgende kwartaalcijfers bekend:

- verkochte hoeveelheid 7500 stuks¸ verkoopprijs € 1.250 per stuk

- ingekochte materialen € 1.850.000

- betaald voor diensten van derden € 2.250.000

- uitbetaalde lonen € 1.720.000

omzet: 7500 x € 1.250 = € 9.375.000

onderlinge leveringen: € 1.850.000 + € 2.250.000 = € 4.100.000

toegevoegde waarde: € 9.375.000 - € 4.100.000 = € 5.275.000


Produceren