Producten of goederen (en diensten) zijn alle stoffelijke en onstoffelijke middelen waarmee in de behoeften kan worden voorzien.

De eigenschap van producten om in een bepaalde behoefte te voorzien noemen we nut.

De figuur geeft een overzicht van de manier waarop we producten kunnen onderverdelen:
Soorten goederen