Een goed wordt verkocht tegen een prijs¸ waarbij geldt dat de aangeboden hoeveelheid gelijk is aan de gevraagde hoeveelheid.

We noemen deze prijs de evenwichtsprijs.

Het volgende model geeft een voorbeeld van de wijze waarop economen de prijsvorming op een perfect werkende markt weergeven.

vraagvergelijking: qv = -p + 7 aanbodvergelijking: qa = 2p - 2 evenwichtsvoorwaarde: qv = qa

In dit model is de evenwichtsprijs: p = 3 en de evenwichtshoeveelheid: q = 4.

Betekenis van de symbolen:

qv gevraagde hoeveelheid qa aangeboden hoeveelheid p prijsGrafische afleiding evenwichtsprijs