Met het prijsniveau of algemeen prijspeil duiden we de kosten van levensonderhoud aan¸ zoals die tot uitdrukking worden gebracht door de consumentenprijsindex.