Een overspannen arbeidsmarkt is de situatie waarin er een tekort aan arbeidskrachten bestaat.

Een overspannen arbeidsmarkt kan optreden in een opgaande conjunctuur. De toename van de effectieve vraag kan dan de productiecapaciteit gaan overtreffen. Omdat op een overspannen of gespannen¸ arbeidsmarkt de vraag naar arbeid groter is dan het aanbod van arbeid¸ kunnen de lonen (fors) stijgen¸ waardoor het gevaar van kosteninflatie aanwezig is.