Van een overschot is sprake wanneer op een markt bij de prijs waartegen het desbetreffende goed wordt verhandeld¸ de aangeboden hoeveelheid groter is dan de gevraagde hoeveelheid.

Wanneer overschotten optreden¸ is er geen sprake van marktevenwicht. Sterker nog: er zijn kennelijk krachten op de markt werkzaam die verhinderen dat een evenwichtsprijs totstandkomt. Overschotten ontstaan wanneer de overheid of een andere instantie die op de markt 'macht' kan uitoefenen een minimumprijs of garantieprijs heeft vastgesteld.