Er is een overschot op de betalingsbalans wanneer de uitgaande geldstroom van een land kleiner is dan de ingaande geldstroom.

Het gevolg hiervan is een toestroom van officiële reserves.

We mogen een overschot op de (gehele) betalingsbalans niet verwarren met een overschot op de lopende rekening. Een overschot op de lopende rekening kan worden gecompenseerd door tekorten op de andere deelrekeningen van de betalingsbalans¸ waaronder de financiële rekening.

Het is een van de doelstellingen van economische politiek te streven naar een evenwichtige betalingsbalans.

Een aanhoudend overschot op de betalingsbalans kan zijn veroorzaakt door een grote vraag uit het buitenland. Deze grote vraag kan leiden tot inflatie.

Een voortdurend tekort op de betalingsbalans leidt tot een daling van de wisselkoers van de valuta van het tekortland. Hierdoor worden importgoederen duurder.

Voortdurende overschotten dan wel tekorten op de betalingsbalans moeten worden vermeden.