We spreken van een overname wanneer een groot bedrijf een ander bedrijf overneemt. Het overgenomen bedrijf gaat deel uitmaken van het overnemende bedrijf.

Tussen overnemende bedrijven is er geen gelijkwaardigheid. De overname kan gebeuren doordat het grote bedrijf de aandelen van het kleinere bedrijf opkoopt. Een overname moet in principe worden beoordeeld door de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa).