De Nederlandse economie is een gemengde economie. Het marktmechanisme speelt een belangrijke rol¸ maar wordt vaak door overheidsingrijpen aangevuld. De basis van dit overheidsingrijpen is het democratisch budgetmechanisme. Dat wil zegen dat er op allerlei niveaus en met veel verschillende groeperingen (niet alleen politieke partijen maar ook pressiegroepen) overlegd wordt over vragen als 'Welke goederen gaan we produceren?'¸ 'Hoeveel van elk?' en 'Hoe gaan we die goederen produceren?'.

Door het vele overleg dat zo plaatsvindt¸ kunnen we de Nederlandse economie een overlegeconomie noemen.