De overige publiekrechtelijke lichamen zijn: provincies¸ gemeenten en waterschappen. Deze instellingen hebben naast de centrale overheid (het Rijk) een eigen taak in de Nederlandse economie.