Het overig inkomen komt vaak ter sprake bij de categoriale inkomensverdeling. Er worden de inkomens mee aangeduid die niet kunnen worden toegerekend aan de productiefactor arbeid. Het gaat dan met name om: winst¸ pacht en interest.