De overheidsuitgaven zijn opgebouwd uit overheidsbestedingen en inkomensoverdrachten (via de overheid).

Door middel van haar bestedingen legt de overheid beslag op productiefactoren. Deze worden onder meer gebruikt voor de levering van collectieve goederen.

De overdrachten van de overheid zijn sociale uitkeringen. Ze worden bij de één ingehouden en vervolgens overgedragen aan een ander. Uiteindelijk leggen ook de overdrachten beslag op productiefactoren; dat gebeurt echter niet door de overheid¸ maar door de gezinnen die de overdrachten hebben ontvangen en vervolgens besteden.


De collectieve uitgaven