De overheidssector of collectieve sector is dat deel van de economie¸ waarvan de uitgaven worden gefinancierd uit de middelen die door alle mensen samen zijn opgebracht.

De organen die de voornaamste overheidstaken uitvoeren¸ zijn:

De middelen waaruit de overheidstaken van worden gefinancierd¸ zijn vooral belastingen en sociale premies.