Investeren is het aanschaffen van kapitaalgoederen. Door deze investeringen neemt de productiecapaciteit toe.

De overheidsinvesteringen betreffen aanleg en onderhoud van wegen¸ dijken¸ kanalen¸ havens¸ spoorlijnen enz.


De collectieve uitgaven