Waar we in het economisch proces ook kijken¸ steeds komen we de invloed van de overheid tegen: de overheid verzorgt de voorziening van bepaalde goederen¸ is werkgever¸ beïnvloedt de besteedbare inkomens¸ schrijft bepaalde productieprocessen voor en verbiedt andere productieprocessen¸ heft belastingen en verstrekt inkomensoverdrachten¸ schrijft voor de ene goederensoort minimumprijzen voor en voor de andere goederensoort maximumprijzen¸ subsidieert sommige goederen en belast andere goederen met accijnzen en omzetbelasting enzovoort.