Overheadkosten zijn de kosten van huisvesting¸ directie en administratie¸ interestkosten en de kosten die worden gemaakt om de productie te verkopen.

Het kenmerk van overheadkosten is dat deze gemaakt worden voor de totale productie van het bedrijf. We kunnen deze kosten niet toe rekenen aan een bepaalde activiteit.

Vergelijk bijvoorbeeld het verschil tussen de kosten van grondstoffen en de interestkosten van de hypothecaire lening waarmee het fabrieksgebouw is gefinancierd.

De grondstofkosten worden gemaakt om een bepaald product te maken; zonder de grondstof is er geen product. De interestkosten worden gemaakt voor alle bedrijvigheid in het fabrieksgebouw¸ dus voor de totale productie.