Overdrachtsuitgaven zijn betalingen waarvoor de ontvanger geen tegenprestatie levert.

Overdrachtsuitgaven moeten we onderscheiden van bestedingen.

Bij bestedingen is er sprake van een direct beslag op productiefactoren: bestedingen werken inkomensvormend.

Overdrachtsuitgaven of inkomensoverdrachten (van de overheid) zijn uitkeringen¸ ze worden bij de één ingehouden en vervolgens overgedragen aan een ander. Inkomensoverdrachten zijn zodoende niet inkomensvormend.