De werknemer is op verschillende manieren beschermd. Zo zijn er velerlei voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden en werktijden. Er zijn sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. En ook kan een werknemer niet zo maar worden ontslagen.

Bij ontslag uit loondienst moet een opzegtermijn in acht worden genomen. Deze opzegtermijn is bij een werknemer in vaste dienst mede afhankelijk van het arbeidsverleden bij de desbetreffende werkgever.

Alleen wanneer er sprake is van ontslag om dringende redenen (de werknemer weigert bijvoorbeeld het opgedragen werk uit te voeren of pleegt diefstal of bedrog) hoeft er geen opzegtermijn in acht te worden genomen. De werknemer hoeft niet van tevoren op te zeggen wanneer de werkgever het loon niet op tijd betaalt.