Het opvoedingsargument wordt als motief voor protectie gebruikt wanneer een bedrijfstak nog tot ontwikkeling moet komen.

In de beginfase lijkt het immers vrijwel onmogelijk tegen de gevestigde buitenlandse concurrentie op te boksen. Vooral ontwikkelingslanden¸ die immers nog veel moeten opbouwen¸ bedienen zich van dit argument.