Oppotten is het verschijnsel dat geld aan de geldcirculatie wordt onttrokken.

Opgepotte gelden worden niet gebruikt voor economische transacties. Oppotten leidt tot een daling van de omloopsnelheid van geld.