Geld wordt gebruikt als oppotmiddel of als spaarmiddel wanneer het wordt gebruikt om aankopen 'uit te stellen'.

Van oppotten is sprake wanneer het geld thuis 'in een oude kous' wordt gestopt. Het geld wordt dan op geen enkele wijze meer in het economisch verkeer gebruikt. We mogen oppotten niet verwarren met sparen. In tegenstelling tot opgepotte gelden wordt spaargeld onder andere via banken uitgeleend aan gezinnen¸ bedrijven en overheid.

Het tegengestelde van oppotten is ontpotten.