Openmarkttransacties ontstaan als de banken geld lenen van¸ dan wel uitlenen aan de Europese Centrale Bank (ECB) of een onder haar ressorterende nationale centrale bank uit de eurozone (zoals De Nederlandsche Bank).

Banken kunnen geld uitlenen aan de ECB door het kopen van ESCB-schuldbewijzen.

Banken kunnen geld lenen bij de ECB op grond van de zgn. permanente faciliteiten (de 'Lombard'-faciliteit of marginale beleningsfaciliteit).