Een opbrengstcurve of opbrengstlijn is de grafiek van de opbrengstvergelijking.