Ontwikkelingslanden zijn de meer dan 150 landen met 4 miljard inwoners die in economisch en sociaal opzicht een duidelijke achterstand hebben ten opzichte van de industrielanden.

De Wereldbank rekent landen met een nationaal inkomen per hoofd van de bevolking dat geringer is dan $ 9.386 per jaar tot de ontwikkelingslanden (bron: Wereldbankatlas 1997).