Ontwikkelingshulp is iedere vorm van economische samenwerking tussen industrielanden en ontwikkelingslanden om de ontwikkeling van laatstgenoemde groep landen te bevorderen.

Ontwikkelingshulp valt uiteen in:

Ontwikkelingshulp kan op verschillende manieren worden verstrekt: